+420 724 204 070 recepce@hotelsolan.cz
COVID-19 EN

Informace COVID-19

Dočasné podmínky ubytování

V návaznosti na aktuální nařízení vlády České republiky si vás dovolujeme informovat o následujících dočasných podmínkách ubytování:

V případě, že budete nuceni zrušit Vaši rezervaci pobytu z důvodu prokazatelně nařízené karantény nebo onemocnění COVID-19, o uhrazenou zálohu pobytu nepřijdete. Na uhrazenou zálohu nebudou uplatněny storno podmínky a umožníme Vám vyčerpat uhrazenou částku v jiném termínu.

Při příjezdu je host povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Platby za využití hotelových služeb doporučujeme provádět platební kartou.

Podle hygienických opatření České republiky vám s úctou připomínáme etiketu nošení roušek, která zahrnuje zakrytí úst a nosu rouškou nebo šálou ve veřejných prostorách hotelu.

Podle hygienických opatření České republiky je třeba dodržovat dezinfekci rukou při vstupu do každého hotelového provozu.

V případě symptomů jako horečka, kašel, dušnost, a jiných dýchacích potíží, je nezbytné, aby host setrval na hotelovém pokoji. Zároveň je třeba, aby host informoval hotelovou recepci o průběhu onemocnění.

V případě, že bude hodnota naměřené teploty během pobytu vyšší než 37,5 ℃, je host povinen setrvat během následujících hodin na hotelovém pokoji, kde bude jeho stav pravidelně monitorován.

V případě zpozorování příznaků se doporučuje přivolat lékařskou pomoc.

Každé přivolání lékaře je třeba nahlásit recepci.

Aktuální informace

Dle Vládního rozhodnutí ze dne 08.10.2020 jsou nařízena tato opatření (trvání 14 dní)

Provoz hotelu je neomezen

Restaurace je otevřena do 20.00 hod

Wellness & Spa (sauny, vířivka hotelový bazén) jsou uzavřeny

Masérské služby, doplňkové procedury zůstávají v provozu

Fitness centrum je uzavřeno

Děkujeme za pochopení.

Hygienické standardy

v souladu s oficiálním doporučením organizace WHO pro veřejnost a nařízením vlády České republiky:

Zdraví našich hostů a personálu je naší nejvyšší prioritou. Níže si můžete přečíst o hygienických normách týkající se ochrany před virem COVID-19 v prostorách našeho hotelu.

Každý zaměstnanec našeho hotelu přísně dodržuje komplexní ochranná opatření proti viru COVID-19, doporučená organizací WHO a dále i vládou České republiky, jako je důkladná hygiena rukou, nošení obličejových roušek v prostorách hotelu, fyzické distancování, vyhýbání se dotyku očí, nosu a úst a je zároveň poučen, aby vyhledal lékařskou pomoc, jestliže on nebo někdo v jeho okolí má příznaky shodné s nakažením.

Ruční dezinfekční gely jsou umístěny ve všech předních místech hotelu a tento prostředek pravidelně doplňujeme, aby byl neustále všem k dispozici.

Hotel disponuje obličejovými rouškami pro ty, kteří v hotelu vyvinou příznaky odpovídající viru COVID-19, aby se zabránilo jeho šíření, nebo také na vyžádání hosta hotelu.