+420 724 204 070 recepce@hotelsolan.cz
COVID-19 EN

Informace COVID-19

Hygienické standardy

v souladu s oficiálním doporučením organizace WHO pro veřejnost a nařízením vlády České republiky:

Zdraví našich hostů a personálu je naší nejvyšší prioritou. Níže si můžete přečíst o hygienických normách týkající se ochrany před virem COVID-19 v prostorách našeho hotelu.

Každý zaměstnanec našeho hotelu přísně dodržuje komplexní ochranná opatření proti viru COVID-19, doporučená organizací WHO a dále i vládou České republiky, jako je důkladná hygiena rukou, nošení obličejových roušek v prostorách hotelu, fyzické distancování, vyhýbání se dotyku očí, nosu a úst a je zároveň poučen, aby vyhledal lékařskou pomoc, jestliže on nebo někdo v jeho okolí má příznaky shodné s nakažením.

Ruční dezinfekční gely jsou umístěny ve všech předních místech hotelu a tento prostředek pravidelně doplňujeme, aby byl neustále všem k dispozici.

Hotel disponuje obličejovými rouškami pro ty, kteří v hotelu vyvinou příznaky odpovídající viru COVID-19, aby se zabránilo jeho šíření, nebo také na vyžádání hosta hotelu.